Trần Hoàng Nhân vừa donate 3,000 đ với lời nhắn "Tặng anh $3000 ?"  »    A CHEL vừa donate 10,000 đ với lời nhắn "Đan Dii <3 "cháu thích chú được không ? " <3 thích chú Vi Tiểu Hải đi Đan"  »    Dê Từ Nhỏ vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "Ư ư Ư Ư á á á á ấ á ấ ấ Uhm uhm"  »    Cộng Đồng Tin Học vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "mua thêm ít lạc mà uống đi ông :d"  »    Saturday-G vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "Cảm Ơn HIEUBG Đã Ủng hộ sét đồ và rất Tín , Chúc AE chơi Game Và Xem Stream Vui vẻ."  »    Cộng Đồng Tin Học vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "hôm nay ủng hộ ông bát mì :D"  »    Cộng Đồng Tin Học vừa donate 50,000 đ với lời nhắn "Cho ông bữa cơm .xem ông cũng nhiều!"  »    Nupakachy vừa donate 100,000 đ với lời nhắn "Chúc anh em xem stream vui vẻ"  »    Hoàng Đỉnh vừa donate 10,000 đ với lời nhắn "mua thẻ mobi mà không donate được anh ạ. Lại phải donate bằng thẻ ngân hàng tiếp"  »    Hoàng Đỉnh vừa donate 10,000 đ với lời nhắn "tối nay có bắn PUBG không anh. Chúc anh stream vui vẻ"  »    Nupakachy vừa donate 100,000 đ với lời nhắn "Aloha xí quào chúc anh em đầu tuần vui vẻ"  »

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:


  • Sử dụng thẻ ngân hàng trong và ngoài nước hoặc nhiều hình thức tiện lợi khác để nạp tiền vào tài khoản. Đăng ký ví NgânLượng.vn miễn phí tại đây
Lưu ý: Thẻ của bạn cần được đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ Thanh Toán Trực Tuyến (tại các Ngân Hàng) mới có thể thực hiện giao dịch.Huy hiệu X.Hạng Tên Donor Số tiền
2017 © VrDonate.vn - Tạo trang donate miễn phí hàng đầu Việt Nam