Điều khoản về dịch vụ và chính sách bảo mật

Chúng tôi chấp nhận các khoản quyên tặng của bạn bằng nhiều phương thức thanh toán khác nhau. Chúng tôi có quyền thay đổi các phương thức thanh toán bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi có quyền giới hạn số lượng giao dịch. Khi quyên tặng, người nhận không nhất thiết phải nhận hay biết về các khoản giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nào cho các khoản quyên góp nào không có người nhận hoặc không được thừa nhận.

Khi quyên tặng, bạn phải cam kết tài khoản hoặc thẻ đó thuộc sở hữu của riêng bạn và cho phép chúng tôi tính phí mỗi lần giao dịch đầy đủ. Chi phí này không được hoàn lại ngoại trừ bạn có thoả thuận khác với chúng tôi. Bạn không nhận được bất kỳ hàng hoá hay dịch vụ gì từ khoản quyên tặng này


1. Điều khoản

Bằng cách truy cập vào website tại https://vrdonate.vn, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản dịch vụ, tất cả các luật và quy định hiện hành, và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ với bất kỳ quy định của luật địa phương. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn sẽ bị cấm sử dụng hoặc truy cập vào trang web này. Các tài liệu trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ


Giấy phép sử dụng

a. Bạn được cấp quyền để tạm thời tải về một bản sao từ nguồn (thông tin hoặc phần mềm) trên vrdonate.vn trang web cho cá nhân, không mang tính thương mại và chỉ được xem. Đây là việc cấp một giấy phép, không phải sự chuyển giao quyền sở hữu, và bằng giấy phép này, bạn không thể:

_1. Sửa đổi hoặc sao chép nguồn tài liệu

_2. Sử dụng nguồn tài liệu này cho bất kỳ mục đích thương mại nào, hoặc công chiếu (thương mại hoặc phi thương mại)

_3. Cố gắng để bẻ khóa hay giành quyền lập trình bất kỳ phần mềm nào trên trang web vrdonate.vn

_4. Loại bỏ bất kỳ bản quyền hay dấu hiệu độc quyền nào từ nguồn tài liệu

_5. Chuyển giao nguồn tài liệu cho một người khác hoặc "tham chiếu" nguồn tài liệu đến một máy chủ khác

b. Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ những hạn chế nào và có thể bị vrdonate.vn chấm dứt bất cứ lúc nào. Sau khi chấm dứt quyền xem các tài liệu của bạn hoặc khi chấm dứt giấy phép này, bạn phải hủy mọi nguồn tài liệu được tải về thuộc sở hữu của bạn cho dù ở định dạng điện tử hoặc dạng in.


3. Miễn trừ trách nhiệm

a. Những tài liệu trên trang web vrdonate.vn được cung cấp trên ', như is' basis. vrdonate.vn không bảo đảm, sự thể hiện hay ngụ ý, nhưng ở đây sự từ chối và phủ định tất cả những đảm bảo khác bao gồm, nhưng không giới hạn, sự đảm bảo có hàm ý hoặc điều kiện thương mại và phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc những quyền khác.

b. Hơn nữa, vrdonate.vn không đảm bảo hoặc đại diện cho sự quan tâm về độ chính xác, ví dụ như kết quả, hay độ tin cậy của việc sử dụng các nguồn tài liệu trên trang web hoặc cho dù nó liên quan đến những nguồn hay những trang khác kết nối với trang này.


4. Giới hạn

Trong mọi trường hợp vrdonate.vn hoặc nhà cung cấp của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, những thiệt hại về mất mát dữ liệu hay lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các dữ liệu trên trang web vrdonate.vn, thậm chí là vrdonate.vn hoặc đại diện được uỷ quyền của vrdonate.vn đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng thiệt hại đó. Bởi vì một số luật không cho phép giới hạn bảo hành có ẩn ý, hoặc giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho những thiệt hại cố ý hay vô ý, những hạn chế này có thể không áp dụng cho bạn.


5. Độ chính xác của dữ liệu

Những dữ liệu xuất hiện trên trang web vrdonate.vn có thể bao gồm những lỗi về công nghệ, đánh máy hoặc hình ảnh. vrdonate.vn không bảo đảm rằng tất cả dữ liệu trên trang web này đều chính xác, hoàn thiện và hợp thời. vrdonate.vn có thể thay đổi những dữ liệu được trên trang web này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên vrdonate.vn không cam kết cập nhật các dữ liệu.


6. Liên kết

vrdonate.vn không xem xét lại tất cả các trang liên kết với trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web liên kết nào. Sự bao gồm của các liên kết này không được chứng thực bởi vrdonate.vn. Sử dụng bất kỳ trang web liên kết đó là nguy cơ của riêng của người dùng.


7. Sửa đổi

vrdonate.vn có thể sửa lại những điều khoản dịch vụ trên web này mà không có thông báo trước. Bằng việc sử dụng trang web này, bạn đang đồng ý rằng bạn bị ràng buộc bởi các phiên bản hiện hành của các điều khoản dịch vụ.


8. Phạm vi điều chỉnh

Các điều khoản và điều kiện được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam và bạn không thể hủy bỏ theo thẩm quyền độc quyền của các tòa án ở quốc gia và vùng lãnh thổ khác.


Chính sách bảo mật

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi

Đây là chính sách của vrdonate.vn để tôn trọng sự riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin chúng tôi có thể thu thập trong khi điều hành trang web của chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã phát triển chính sách bảo mật này để bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, giao tiếp, tiết lộ như thế nào nếu như không sử dụng thông tin cá nhân. Chúng tôi đã vạch ra chính sách bảo mật của chúng tôi dưới đây.

- Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân một cách hợp pháp và công bằng và với sự hiểu biết và đồng ý của cá nhân có liên quan.

- Trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác định mục đích của thông tin cần được thu thập.

- Chúng tôi sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân để hoàn thành những mục đích theo quy định của chúng tôi và cho các mục đích phụ trợ khác, trừ khi có sự đồng ý của cá nhân có liên quan hoặc theo quy định của pháp luật.

- Dữ liệu cá nhân nên có liên quan đến các mục đích mà nó được sử dụng, và, trong phạm vi cần thiết cho những mục đích, phải chính xác, đầy đủ, và được cập nhật.

- Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách sử dụng biện pháp bảo vệ an ninh hợp lý chống lại sự mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi.

- Những thông tin về chính sách và thực tế liên quan đến quản lý thông tin cá nhân luôn được cập nhật đều đặn.

- Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân trong trường hợp cần thiết cho việc thực hiện những mục đích này.

Chúng tôi cam kết việc thực hiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi phù hợp với những nguyên tắc để đảm bảo rằng tính bảo mật thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì. vrdonate.vn có thể thay đổi chính sách bảo mật này theo thời gian tùy theo quyết định của vrdonate.vn.