Kidzy vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "Chơi vui vẻ nha anh"  »    Tus vừa donate 50,000 đ với lời nhắn "chơi resident evil 6 coop đê"  »    Thiên Quang vừa donate 10,000 đ với lời nhắn "Donate nữa nè! Xin anh hãy chơi terraria"  »    ThiênQuang vừa donate 10,000 đ với lời nhắn "Lâu rồi không donate cho anh!"  »    IT'TIME Play Game vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "Mãi ủng hộ anh"  »    Hoàng Nguyễn Việt vừa donate 50,000 đ với lời nhắn "Thơm thế anh Chúc mừng năm mới"  »    Quân Cao vừa donate 50,000 đ với lời nhắn "Hi a Trung"  »    Lân Nguyễn vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "Chiều k2 nhé anh"  »    Đoàn nguyên thắng vừa donate 10,000 đ với lời nhắn "Anh chơi five night of fet đi phần 5 đi anh @@@@@@@@@@@@@@@@@"  »    Duybaoho vừa donate 50,000 đ với lời nhắn "Donate nữa nè"  »    Duybaoho vừa donate 50,000 đ với lời nhắn "☺☺☺☺"  »    Hz.Nam vừa donate 14,700 đ với lời nhắn "Mong anh live buổi tối sớm :D"  »

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:


  • Sử dụng thẻ ngân hàng trong và ngoài nước hoặc nhiều hình thức tiện lợi khác để nạp tiền vào tài khoản. Đăng ký ví NgânLượng.vn miễn phí tại đây
Lưu ý: Thẻ của bạn cần được đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ Thanh Toán Trực Tuyến (tại các Ngân Hàng) mới có thể thực hiện giao dịch.Huy hiệu X.Hạng Tên Donor Số tiền
2017 © VrDonate.vn - Tạo trang donate miễn phí hàng đầu Việt Nam