bi ta vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "vip 1 tháng"  »    Tuấn vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "Thanks bạn!"  »    [email protected] vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "[email protected]"  »    Kienkonha vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "vip 1 thang"  »    [email protected] vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "1 tháng nhé"  »    [email protected] vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "[email protected]"  »    Nguyễn Phúc Đạt vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "Hi vọng website sẽ vietsub nhiều phim hay hơn nữa, [email protected]"  »    Au Khuong Duy vừa donate 60,000 đ với lời nhắn "[email protected]"  »    KhanhNike vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "viip 1 tháng"  »    Manh Duong Tuan vừa donate 100,000 đ với lời nhắn "Niick vuivui.tv của mình là Manh Duong Tuan SDT 0936229433"  »    [email protected] vừa donate 20,000 đ với lời nhắn ""  »    Pham chuan vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "vip 1 tháng"  »

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:


  • Sử dụng thẻ ngân hàng trong và ngoài nước hoặc nhiều hình thức tiện lợi khác để nạp tiền vào tài khoản. Đăng ký ví NgânLượng.vn miễn phí tại đây
Lưu ý: Thẻ của bạn cần được đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ Thanh Toán Trực Tuyến (tại các Ngân Hàng) mới có thể thực hiện giao dịch.Huy hiệu X.Hạng Tên Donor Số tiền
2017 © VrDonate.vn - Tạo trang donate miễn phí hàng đầu Việt Nam